کارگاه های تخصصی

برگزاری سمینار آشنایی با ایماگوتراپی در دانشگاه رازی کرمانشاه

*  روز یک شنبه ۲۵ فروردین ماه سمیناری به همت گروه مشاوره دانشگاه رازی جهت آشنایی دانشجویان با رویکرد ایماگوتراپی برگزار شد. در این سمینار خانم ها نرگس فرهادی و شیما صفری پور به ارائه مطالبی درباره نقش این رویکرد در حل مشکلات رابطه ای زوجین پرداختند. سپس دکتر علی زکی ئی مدیرعامل موسسه روان پویش و ایماگوتراپیست به سخنرانی پرداختند. ایشان از گروه مشاوره دانشگاه رازی خصوصا مدیرمحترم گروه جناب آقای دکتر گل محمدیان تشکر و قدردانی کرد و افزود، جای خوشحالی است که گروه مشاوره این فرصت را فراهم کرده است که دانشجویان با رویکردهای کاربردی در مشاوره آشنا شوند. قابل ذکر است که این سمینار با استقبال خوب دانشجویان مواجه شد.

Leave a Reply