کوتاه و مفید

ریتم خواب و زندگی مشترک

* پژوهش ها نشان می‌دهد زوج‌هایی که ریتم متفاوتی برای خواب دارند مانند افراد دیر‌خواب و سحرخیز در رابطه خود نوعی بی‌ثباتی را تجربه می‌کنند.

به عنوان مثال جفری لارسون  و همکارانش به این نتیجه رسیدند زوج‌هایی که تمایل و ترجیحات خواب و بیداری متفاوتی دارند مشاجرات بیشتری نسبت به زوج‌هایی با ترجیحات همسان دارند و کیفیت زمان با هم بودن این زوج‌ها نیز کمتر است. 

البته خیلی عادی است که زوج‌ها ریتم‌های روزانه یا شبانه متفاوتی داشته باشند، اما ما معتقدیم زوجین می توانند برنامه خواب و بیداری مشخصی برای خود داشته باشند، یا حتی راه‌هایی را پیدا کنند که روز را با همدیگر شروع کرده و به پایان برسانند. چنانچه بتوانید الگوی خواب-بیداری خود را با همسرتان تنظیم کنید، می توانید رابطه خود را در دیگر حیطه ها هم بهبود ببخشید.

من به عنوان یک زوج‌درمان‌گر به تجربه دریافتم  زوجینی که برای با هم خوابیدن برنامه دارند یا یکدیگر را تا تخت‌خواب همراهی می کنند (صرف نظر از این که با هم بخوابند یا خیر) و همین طور افرادی که به طور معمول با همدیگر بیدار می‌شوند، نسبت به کسانی که با هم نمی‌خوابند و بیدار نمی‌شوند، از رابطه خود رضایت بیشتری گزارش می‌کنند. 

Leave a Reply