کوتاه و مفید

منتخبی از صحبت های هارویل هندریکس

🌖 من و همسرم از حدود سال 1977 در حال پاسخ دادن به این سوال بودیم که چرا همسران با هم دعوا می کنند؟  ما تنها علت را در میل و اشتیاق آن ها برای احیای ارتباط آسیب دیده دیدیم. آن ها به دنبال پیوند هستند. پیوندی که بعد از پشت سر گذاشتن دوره ماه عسل زندگی کم کم ترک برداشته و حالا هر دو دیگری را مسئول این گسستگی می دانند.

🌖 در دنیای امروزی، بلندگوهای فرهنگی و اجتماعی در حال اشاعه و تبلیغ ارزش هایی اند که برای روابط مضر هستند: برنده شدن، اول شدن، محق بودن و رقابت! ما این ارزش ها را با خود وارد ازدواج می کنیم و در تعارض ها به دنبال برنده شدنیم.

🌖 ازدواج، جزئی از ذات و جوهره هستی است و هستی براساس زوجیت بنا نهاده شده است. در ازدواج ما با فردی وارد رابطه می شویم که در بسیاری از حیطه های فردی و اجتماعی با ما تفاوت دارد. حداقل خاطرات او با خاطرات ما مطلقا متفاوت است. این تفاوت های اجتناب ناپذیر، بنیان یک رابطه زوجی است. 

🌖 تعارض های بین همسران، از جنس «مشکل» نیستند که ملزم باشیم آن ها را حل کنیم. آن ها زمینه ساز رشد و بالندگی هستند و بخواهیم یا نخواهیم رخ می دهند. 

🌖 رابطه  و فضای بین زوجین از هر چیز دیگری مهم تر است. هر چه سرمایه عاطفی و احساسی دارید روی رابطه بگذارید. خود و همسرتان در اولویت های بعدی قرار دارید. مهم، فضای بین شماست. 

🌖برای رشد و  قوی شدن باید برخی از ماهیچه هایتان را تقویت کنید. در ازدواج مهم  ترین ماهیچه ای که باید تقویت شود ماهیچه «گوش دادن» است. 

🌖 عشق ورزیدن کار آسانی نیست. چون باید به جای تمرکز بر جمله «چگونه باید محبت  و عشق همسرم  را دریافت کنم؟» باید توجه خود را به جمله «چگونه می توانم همسر مهرورز و عاشقی شوم؟» معطوف کنید. به نوعی فرد عاشق، از منیت، خودخواهی، تمرکز بر خود و فردگرایی بیرون می رود و وارد سرزمین یگانگی اصیل، تمامیت و محبت ورزی بی قید و شرط می شود. 

🌖 اگر می خواهید در رابطه با همسر احساس امنیت کنید در ابتدا باید خودتان احساس امنیت را به رابطه تان هدیه کنید. 

پی نوشت:

ایماگوتراپی یکی از روش های بدیع اصلاح و ارتقای روابط صمیمی است. از آن به عنوان تکنولوژی «صحبت کردن» یا «دیالوگ» نیز یاد می شود. در این رویکرد ایماگوتراپیست به عنوان تسهیل گر، تلاش دارد پیوند زخم خورده زوجین را به کمک آن ها التیام بخشد و هنر حرف زدن را به آرامی و در فضایی امن به آن ها بیاموزد. 

علی قاسمیان 

ایماگوتراپیست

Leave a Reply