کارگاه های تخصصی

کارگاه تخصصی ایماگوتراپی- پیشرفته- زنجان

درباره کارگاه

ایماگوتراپی یک مدل درمانی جدید در حیطه زوج درمانی و رابطه درمانی است که توسط دکتر هارویل هندریکس و همسرش هلن هانت ابداع شده است. این مدل درمانی براساس چندین تئوری روانشناختی از نظریات فروید گرفته تا علوم اعصاب پایه ریزی شده است. اساس تکنیک های درمانی ایماگو، یک گفتگوی ساختارمند و تخصصی است که به «مکالمه امن» یا «دیالوگ ایماگو» مشهور است. هدف از این دیالوگ ها عمق بخشی به رابطه همسران، ایجاد امنیت و ارتقای حس پیوند و یگانگی بین زوجین می باشد. یادگیری و به کارگیری این دیالوگ در زوج درمانی، کارکردن با زوجین را برای شما آسان تر و لذت بخش تر می کند و درصد موفقیت درمان را افزایش می دهد. زوجین بعد از جلسات ایماگوتراپی احساس امنیت، محبت و شادی بیشتری را تجربه می کنند و این باعث افزایش اعتماد به نفس و حس کارآیی درمان گران خواهد شد.

 

سرفصل کارگاه:

دوره دوم: 2 روز

 • به اشتراک گذاری تجارب از دوره قبل تاکنون
 • پاسخ به پرسش ها و رفع اشکال
 • سفر روانشناختی، نیازها و زخم ها
 • سفر اجتماعی، قسمت های گم شده و بازیابی آن ها
 • دیالوگ ایماگو- رنجش
 • تمرین های زوجی تایید و همدلی
 • عمق بخشی دیالوگ ایماگو و ارتقای آن
 • جملات ناتمام، دبلینگ، سکوت، جهت دهی
 • به سطح آوردن دیالوگ ایماگو
 • دیالوگ درخواست تغییر رفتار
 • کیس واقعی
 • تمرین های سه نفره- دیالوگ رنجش و درخواست تغییر رفتار
 • تکالیف و تمرین ها برای مراجعین
 • پروتکل های دیگر برای جلسه اول زوج درمانی مبتنی بر ایماگو

 

Leave a Reply