کارگاه های عمومی

کارگاه جراحی مغز بدون خون‌ریزی

کارگاه جراحی مغز بدون خون‌ریزی

جراحی مغز بدون خون‌ریزی

 

بنا بر اعتقاد متخصصین علوم اعصاب، انسان در هر سنی قادر است مسیرهای عصبی جدیدی در مغز ایجاد کند

که به این ویژگی مغز «انعطاف‌پذیری عصبی» گفته می‌شود.

این حالت در روابط اجتماعی و به خصوص در رابطه با همسر نیز صدق می‌کند.

زوجین می‌توانند با تمرین و غلبه بر مقاومت‌های درونی، مغز خود را بدون خون‌ریزی جراحی کنند و مسیرهای عصبی جدیدی در آن به وجود آورند.

علی قاسمیان‌، زوج درمانگر و «ایماگوتراپیست»

وبسایتی دیگر در رابطه با تجربیات نزدیک به مرگ:dndsi.ir

صفحه اصلی سایت

Leave a Reply