کارگاه های تخصصی

* دپارتمان ایماگو در ایران 

کارگاه شش روزه ایماگوتراپی (زوج درمانی مبتنی بر تئوری ایماگو)

مدرس: علی قاسمیان (دکترای روانشناسی، ایماگوتراپیست، دانش آموخته موسسه بین المللی ایماگوتراپی ایالات متحده)

 

درباره کارگاه

ایماگوتراپی یک مدل درمانی جدید در حیطه زوج درمانی و رابطه درمانی است که توسط هارویل هندریکس و همسرش هلن هانت ابداع شده است. این مدل درمانی براساس چندین تئوری روانشناختی از نظریات فروید گرفته تا علوم اعصاب پایه ریزی شده است. اساس تکنیک های درمانی ایماگو، یک گفتگوی ساختارمند و تخصصی است که به «مکالمه امن» یا «دیالوگ ایماگو» مشهور است. هدف از این دیالوگ ها عمق بخشی به رابطه همسران، ایجاد امنیت و ارتقای حس یگانگی بین زوجین می باشد. یادگیری و به کارگیری این دیالوگ در زوج درمانی، کارکردن با زوجین را برای شما آسان تر و لذت بخش تر می کند و درصد موفقیت درمان را افزایش می دهد. زوجین بعد از جلسات ایماگوتراپی احساس امنیت، محبت و شادی بیشتری را تجربه می کنند و این باعث افزایش اعتماد به نفس و حس کارآیی درمان گران خواهد شد. 

 

در این کارگاه:

•  با مبانی تئوریک رویکرد ایماگو (ناهشیار، علوم اعصاب، معنویت و…) آشنا می شوید.

•  با پویایی و مراحل روابط صمیمی و عاشقانه آشنا خواهید شد.

•  با سفرهای چهارگانه کیهانی، تکاملی، روانشناختی و اجتماعیِ «خود» آشنا می شوید. 

•  به نقش تعاملات مثبت و منفی مراقبین دوره کودکی، در فرایند عاشق شدن، جذب، ایجاد روابط صمیمی و بروز تعارض های بعد از ازدواج بینش پیدا خواهید کرد.

•  تکنیک های تسهیل گری برای انجام دیالوگ ایماگو را می آموزید.

•  به صورت عملی انواع دیالوگ های ایماگو (دیالوگ قدردانی، رنجش، عذرخواهی، درخواست و…)  را خواهید آموخت.

•  پروتکل های مختلف جلسات زوج درمانی مبتنی بر ایماگو را آموخته و اجرا خواهید کرد.

•  با تمرین ها و تکالیف ایماگو آشنا خواهید شد و آن ها را اجرا خواهید کرد.

•  با یادگیری مهارت ها و تکنیک های ایماگو، غنی و کیفیت روابط خود نیز افزایش می دهید. 

 

سرفصل کارگاه:

دوره اول، 2 روز

 • مبانی تئوریک رویکرد ایماگو (ناهشیار، علوم اعصاب، معنویت و…)
 • فرضیات بنیادی تئوری ایماگو
 • رویکرد رابطه ای و پارادایم فردگرایانه
 • پویایی و مراحل روابط صمیمی مبتنی بر تعهد
 • سفرهای چهارگانه کیهانی، تکاملی، روانشناختی و اجتماعیِ «خود»
 • سفر کیهانی، یگانگی و احساس پیوند
 • سفر تکاملی، مغز، امنیت و دریافت خطر
 • نقش تعاملات مثبت و منفی مراقبین دوره کودکی، در فرایند عاشق شدن، جذب، ایجاد روابط صمیمی و بروز تعارض های بعد از ازدواج
 • دیالوگ ایماگو: انعکاس، تایید و همدلی
 • تمرین های زوجی انعکاس
 • انواع دیالوگ های ایماگو (دیالوگ قدردانی، رنجش، عذرخواهی، درخواست و…)
 • دیالوگ ایماگو- قدردانی
 • تمرین های زوجی
 • کیس واقعی
 • تمرین های سه نفره
 • پروتکل جلسه اول زوج درمانی مبتنی بر ایماگو

 

 

دوره دوم: 2 روز

 • به اشتراک گذاری تجارب از دوره قبل تاکنون
 • پاسخ به پرسش ها و رفع اشکال
 • سفر روانشناختی، نیازها و زخم ها
 • سفر اجتماعی، قسمت های گم شده و بازیابی آن ها
 • دیالوگ ایماگو- رنجش
 • تمرین های زوجی تایید و همدلی
 • عمق بخشی دیالوگ ایماگو و ارتقای آن
 • جملات ناتمام، دبلینگ، سکوت، جهت دهی
 • به سطح آوردن دیالوگ ایماگو
 • دیالوگ درخواست تغییر رفتار
 • کیس واقعی
 • تمرین های سه نفره- دیالوگ رنجش و درخواست تغییر رفتار
 • تکالیف و تمرین ها برای مراجعین
 • پروتکل های دیگر برای جلسه اول زوج درمانی مبتنی بر ایماگو

 

 

دوره سوم: 2 روز

 • به اشتراک گذاری تجارب از دوره قبل تاکنون
 • پاسخ به پرسش ها و رفع اشکال
 • خروجی های رابطه
 • لذت و ترس از لذت
 • تمرین آغوش و دیالوگ ایماگو
 • دیالوگ ایماگو-عذرخواهی
 • تمرین های زوجی
 • دیالوگ ایماگو- خشم و هیجانات منفی
 • تمرین های سه نفره
 • کیس واقعی
 • کاربرد ایماگو و دیالوگ ایماگو در مشاوره پیش از ازدواج
 • تمرین های سه نفره
 • کیس واقعی
 • پروتکل های جلسات بعدی زوج درمانی مبتنی بر ایماگو

 

زمان بندی کارگاه

شش روز، هر روز از ساعت 9 صبح الی 5 عصر، جمعا 48  ساعت