ندا جاوید خلیلی

* ندا جاویدخلیلی

رواندرمانگر تحلیلی برای روان درمانی فردی
ایماگوتراپیست رسمی ایران (رابطه درمانگر برای زوج درمانی)

ایماگوتراپیست از موسسه بین المللی ایماگوتراپی

کاندیدای روان‌درمانی تحلیلی مرکز مطالعات روانکاوی تهران TCPS

شماره تماس و واتساپ
09211882893